preloader

การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


รายละเอียดการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวณัชชา ล้อมวงค์

ชื่อเล่น: มายด์

ตำแหน่งที่ฝึก: นักศึกษาฝึกงาน

แผนก: แม่บ้าน

โรงแรมเดอะเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

รายละเอียดงานที่ทำคร่าวๆ:

1. ทำงานในพื้นที่สาธารณะของโรงแรม

2. ทำความสะอาดห้องพัก

3. จัดดอกไม้

4. ทำงานห้องซักรีด

5. ห้องยูนิฟอร์มคอยหยิบเสื้อผ้าให้พนักงานและซ่อมผ้าเย็บกระดุม