preloader

แนวทางการประกอบอาชีพ    อาชีพ

  • พนักงานต้อนรับส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

  • พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

  • พนักงานผสมเครื่องดื่ม หรือบาร์เทนเดอร์

  • พนักงานดูแลห้องพัก พนักงานต้นห้อง

  • ผู้ช่วยพ่อครัว

  • พนักงานฝ่ายขายและการตลาดในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร

  • บุคลากรในธุรกิจการจัดเลี้ยง การจัดประชุม และการจัดสัมมนา

  • บุคลากรในองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ