preloader

การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


รายละเอียดการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ชื่อ-นามสกุล: นายจารวี รุจิรไสว

ชื่อเล่น: เจ

ตำแหน่งที่ฝึก: นักศึกษาฝึกงาน

แผนก: แผนกครัว (ครัวร้อน และเย็น ) ห้องอาหาร เลอ นอร์มังดี (และแผนกอื่นๆ 1 เดือน (ฟิสเนต สปา สจ๊วต แม่บ้าน ซักรีด จัดเลี้ยง)

โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

รายละเอียดงานที่ทำคร่าวๆ:

ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเชฟ คอยจัดเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์ และจัดทำออร์เดอร์ต่างๆ ของแต่ครัว และในแผนกอื่นๆ มีหน้าที่ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อย