preloader

การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


รายละเอียดการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ชื่อ-นามสกุล: นายมานพ อร่ามดวง

ชื่อเล่น: หมี

ตำแหน่งที่ฝึก: นักศึกษาฝึกงาน

แผนก: แผนกแม่บ้าน

โรงแรมเซนท์รีจิส กรุงเทพฯ

รายละเอียดงานที่ทำคร่าวๆ:

งานที่ทำ ทำความสะอาดห้องพัก จัดดอกไม้ เอกสารของแผนก รีดชุดพนักงาน จัดชุดพนักงาน