preloader

การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


รายละเอียดการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวพรศิริ ผุดผ่อง

ชื่อเล่น: สตริง

ตำแหน่งที่ฝึก: นักศึกษาฝึกงาน

แผนก: Food and Beverage

อินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท

รายละเอียดงานที่ทำคร่าวๆ:

งานที่ทำ เปิดบาร์ รับออร์เดอร์ เสริฟอาหาร