preloader

โครงการกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ


ระหว่างวันที่ วันที่ 23 สิงหาคม 2561

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ&เฉลยสายรหัส ของนิสิตการโรงแรมและภัตตาคารรุ่นที่1และ2
รูปภาพบรรยากาศโครงการ