preloader

โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะความรู้ให้แก่นิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน นิสิตชั้นปีที่ 3


ระหว่าง วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ในรายวิชาการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพสำหรับงานโรงแรมและภัตตาคาร โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณชุติมา ศรีชัย ตำแหน่ง chef de partie ประจำร้านอาหาร IGNIV BANKOK (1 Michelin Star) เป็นร้านสาขาเเรก ที่อยู่ นอกประเทศสวิตเซอร์เเลนด์ ของเชฟ Andreas Caminada (3 Michelin star Switzerland) โรงแรมเดอะเซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ มาแบ่งปันประสบการณ์การเตรียมพร้อมด้านการฝึกงานและการประกอบอาชีพสำหรับการปฏิบัติงานในส่วนงานครัวและส่วนงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
รูปภาพบรรยากาศโครงการ