อุตสาหกรรมบริการ เปรียบดั่งสายธาร ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของชาติ

  • Welcome KU84
  • ปฏิทินการศึกษาและปฏิทินกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567
  • การจัดบททดสอบวัดผลภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (Kasetsart English Test 1 : KET1)
  • Welcome KU84
  • ปฏิทินการศึกษาและปฏิทินกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567
  • การจัดบททดสอบวัดผลภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (Kasetsart English Test 1 : KET1)

สมัครงาน

คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

โทร : 0-3435-2285 (ภายใน) 3099 , 3976 , 3977
โทรสาร : 0-3435-2385

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2020 Faculty of Hospitality Industry, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus.