ประกาศสถานการณ์โควิด 19 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

08012021 ovid

 

2564 sil covid 2019 

 

Faculty of Hospitality Industry, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus

1 Moo 6 Kamphaeng Saen District Nakhon Pathom Province 73140

Tel. 0-3435-2285 (3099 , 3976 , 3977)
Fax 0-3435-2385

Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2020 Faculty of Hospitality Industry, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus.