preloader

การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


รายละเอียดการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ชื่อ-นามสกุล: นายจารวี รุจิรไสว

ชื่อเล่น: เจ

ตำแหน่งที่ฝึก: นักศึกษาฝึกงาน

แผนก: แผนกครัว (ครัวร้อน เย็น และเบเกอรี่)

โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ (Hua Chang Heritage)

รายละเอียดงานที่ทำคร่าวๆ:

ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเชฟ คอยจัดเตรียมวัตถุดิบอุปกรณ์ และจัดทำออร์เดอร์ต่างๆ ของแต่ครัวให้เรียบร้อย